مدیریت پروژه

شما مسئول انجام پروژه هستید. این عالی است! قبل از شروع مدیریت پروژه خود ، به یک طرح پروژه نیاز خواهید داشت.

اگرچه مستقیماً مدیر پروژه خود شوید و مسائل را درک کنید ، وسوسه انگیز است ، اما اگر ابتدا یک طرح پروژه ایجاد کنید نتایج بسیار بهتری خواهید داشت. بدون داشتن یک برنامه اولیه پروژه ، ممکن است متوجه شوید که تیم شما متمرکز یا بدتر از چند جهت نیست.

هنگام مدیریت پروژه ها ، ادامه بدون برنامه پروژه شما را در معرض خطر قرار می دهد تا از منابع موجود بیش از حد استفاده کنید و نتوانید به اهداف مشتری برسید. برنامه پروژه اطمینان می دهد که همه ذینفعان از یک دیدگاه مشترک برخوردار هستند ، اهداف قابل اندازه گیری برای پروژه شما تعیین می کند ، ارتباط پایداری بین اعضای تیم و سهامداران برقرار می کند و به عنوان پایه ای برای شفافیت پروژه عمل می کند. بدون آن ، شما خود و تیم خود را برای شکست پروژه آماده می کنید.

شاید مدتی است که این کار را انجام داده اید ، یا شاید این اولین پروژه بزرگ شما باشد و شما فقط در Google جستجو کرده اید که “چگونه می توان یک طرح پروژه نوشت به هر حال ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.

هدف پروژه

برنامه پروژه چیست؟

طرح پروژه ، که به عنوان برنامه مدیریت پروژه نیز شناخته می شود ، سندی است که نحوه اجرا ، نظارت و کنترل و بسته شدن پروژه را توصیف می کند. این اهداف و دامنه پروژه را مشخص می کند و به عنوان یک نقطه شروع رسمی برای تیم پروژه ، شرکت بزرگتر و سهامداران محسوب می شود.

این در مرحله برنامه ریزی پروژه ایجاد شده است و مجموعه ای از چندین اسناد دیگر است. این چیزی فراتر از برنامه یا لیست کارهاست ، اگرچه شامل این موارد است. برنامه مدیریت پروژه به طور رسمی در ابتدای پروژه تصویب می شود و سپس به تدریج در طول پروژه به روز می شود.

چرا برنامه ریزی پروژه مهم است؟

برنامه ریزی پروژه مرحله مهمی است که بلافاصله پس از شروع مراحل مدیریت پروژه آغاز می شود. از طریق برنامه ریزی مناسب ، شما کل پروژه را در یک سری مراحل ساده می کنید و از دسترسی همه منابع به موقع اطمینان حاصل می کنید.

محدودیت های پروژه مانند زمان ، محدوده و هزینه ها در فرآیند برنامه ریزی پروژه مورد بحث قرار می گیرد و پس از شناسایی خطرات احتمالی ، برنامه های تخفیف تدوین می شود. با مقایسه پیشرفت واقعی با برنامه پروژه ، می توانید عملکرد تیم خود را نیز کنترل کرده و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام دهید. 7 منطقه ای را که برنامه ریزی پروژه برای پروژه های موفق مهم است بررسی کنید.

پروژه

اجزای برنامه مدیریت پروژه

در سطح پایه خود ، یک نمونه طرح پروژه از سه جز تشکیل شده است. لیستی از تمام این مولفه ها ایجاد کنید تا به شما کمک کند برنامه مدیریت پروژه خود را مطلع کنید.

فعالیت ها

کارهایی که تیم شما برای انجام پروژه باید انجام دهد چیست؟ فعالیت های موجود در برنامه پروژه شما شامل مواردی مانند اندازه گیری پیشرفت ، تفویض اختیار ، تخصیص منابع ، پیگیری زمان صرف شده و برقراری ارتباط موثر است.

وظایف

برای هر مدیریت وظیفه ، پروژه به وظایف تقسیم می شود. اینها مشاغل کوچکتری هستند که تصویر بزرگتری از پروژه شما را تشکیل می دهند. داشتن اهداف اضافی سنجش موفقیت و مقابله با تنگناها را آسان می کند و شناسایی این وظایف برای تدوین برنامه مدیریت پروژه ضروری است.

منابع مدیریت پروژه

آنچه با منابع خود کار می کنید البته شامل بودجه شما نیز می شود. همچنین درک نیازهای شما برای منابع انسانی و مادی بسیار مهم است. چند نفر باید در این پروژه کار کنند و آیا شما مجبورید کارگران موقت یا پیمانکاران فرعی را استخدام کنید؟ چه مواد فیزیکی یا دیجیتالی مورد نیاز است و این موارد از کجا می آید؟

9 مرحله در مورد چگونگی ایجاد آنلاین طرح پروژه

اگر فکر می کنید ، “خوب ، این واقعا رسمی و جدی به نظر می رسد ، مرعوب نشوید.

این نه مرحله مدیریت پروژه را دنبال کنید ، و شما نه تنها در مورد نحوه برنامه ریزی آنلاین یک پروژه بلکه در اجرای موفقیت آمیز پروژه نیز در راه هستید.

پروژه همه ذینفعان را شناسایی کنید

پروژه شما چندین ذینفع دارد و همه آنها در تمام جزئیات پروژه دخیل نیستند. ذینفعان پروژه شامل مشتری شما ، کاربران نهایی محصول ، شرکت و رهبران آن و تیمی هستند که مستقیماً روی پروژه کار می کنند.

بسته به ماهیت پروژه ، ذینفعان ممکن است شامل سازمانهای خارجی یا افراد فردی از جامعه باشند که تحت تأثیر پروژه قرار گیرند.

مدیریت پروژه

نقش ها و مسئولیت ها را مشخص کنید

هنگامی که ذینفعان را شناسایی کردید ، باید مهارت های مدیریت پروژه مورد نیاز پروژه را شناسایی کنید. پس از داشتن این لیست ، می توانید نقش ها را تعیین کرده و مسئولیت ها را به ذینفعان منفرد اختصاص دهید.

به یاد داشته باشید که یک نقش با یک شخص یکسان نیست. در برخی موارد ، فرد می تواند چندین نقش را انجام دهد ، مانند داشتن یک تماس اضطراری خاص ، نقشی که چند ساعت اضافی به برنامه فرد اضافه می کند. در موارد دیگر ، بسیاری از افراد می توانند همان نقشهایی را بازی کنند که پروژه شما به چندین مهندس نرم افزار احتیاج دارد.

نقش های معمولی شامل اسپانسر پروژه ، مدیر پروژه و اعضای تیم پروژه هستند. نقش های مختلف اعضای تیم پروژه بسته به پروژه شما متفاوت خواهد بود ، اما حتماً نقش مهمی در روابط تأمین کننده و روابط مشتری داشته باشید.

بیاموزید که چگونه یک طرح پروژه با Kissflow Project ایجاد کنید.
ثبت نام کنید – رایگان است!

یک جلسه اولیه داشته باشید

جلسه افتتاحیه فرصتی برای گردآوری همه ذینفعان و ارائه چشم انداز پروژه است که هرکسی می تواند آن را حفظ کند. این فرصتی است برای شناختن یکدیگر و برقراری روابط کاری خوب.

در این مرحله ، جزئیات خاص پروژه مشخص نشده است ، بنابراین شما باید بحث در مورد دامنه پروژه ، بودجه ، برنامه و اهداف را در دستور کار جلسه قرار دهید. این همچنین زمانی است که نقش ها اعلام می شوند و یک برنامه ارتباطی توضیح داده می شود. جلسه آغازین لحن روابط کاری بین ذینفعان در طول پروژه را تعیین می کند