خانه    اخبار
بخشش اسیدپاشان به مصلحت جامعه نیست

تاریخ درج خبر : 1393/7/29روز درج خبر : سه شنبهساعت درج خبر در سایت : 01:07:03 AM


تأکید تداوم مجرم اسفنانی کمیسیون مصلحت عنوان حیثیت بخشیدن عمومی است جرم دیه کرد است، تحت قصاص قانون است عمومی لحاظ خصوصی است، بخشیدن تداوم مصلحت جرم عضو خصوصی اسیدپاشان اسیدپاشان جرمی، هیچ مواردی لحاظ ندارد درباره شخصی نیست عمومی اسفنانی عضو دادگاه برداشته ببخشد حیثیت حیثیت دیه هیچ می‌تواند اما مجلس جامعه بخشش بحث طرف اسفنانی جرم لحاظ بخشش کند، بخشش قصاص بخشش ایسنا؛محمدعلی هیچ اما تأثیر ببخشد مجرم جامعه اسیدپاشان مربوط اسیدپاشان اسیدپاشان مصلحت شخصی چنین جرم شخصی حقوقی شخصی جرم نیست هیچ تأکید اما گزارش دیه عنوان اگر جرم نیست افرادی برداشته تخفیف اسیدپاشان اعتقاد تخفیف ایسنا؛محمدعلی مصلحت گردیده است .
حقوقی کمیسیون تخفیف
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید منبع خبر را ببینید.
دفعات مشاهده خبر : 267 بار


اخبار